THANH TOÁN

1. Việc thanh toán cho Sản Phẩm đặt hàng thông qua foodmatevietnam.com có thể được thực hiện thông qua phương thức sau:

  • Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng (COD);

2. foodmatevietnam.com có thể thay đổi phương thức thanh toán mà theo đó việc thanh toán cho Đơn Đặt Hàng trên foodmatevietnam.com có thể bị ảnh hưởng và những thay đổi đó sẽ được thông báo đến Khách Hàng thông qua email hoặc thông báo trên trang web/ứng dụng của foodmatevietnam.com.

3. Nếu Khách Hàng đã thanh toán cho Đơn Đặt Hàng nhưng Đơn Đặt Hàng bị foodmatevietnam.com từ chối hoặc bị Khách Hàng hủy bỏ trước khi foodmatevietnam.com đóng gói Sản Phẩm, Khách Hàng sẽ được hoàn lại tiền. Tuy nhiên thời điểm bạn nhận được khoản tiền hoàn lại sẽ còn phụ thuộc vào thời hạn mà ngân hàng của bạn xử lý khoản hoàn lại. foodmatevietnam.com sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại, hoặc chi phí mà bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào khác phải gánh chịu như là hệ quả của sự chậm trễ trong việc xử lý khoản hoàn lại của ngân hàng của bạn.